Herken de symptomen van depressie

Een depressie is soms moeilijk te herkennen, omdat de klachten heel geleidelijk ontstaan. Mensen die aan een depressie lijden zijn voor langere tijd somber.

Kenmerken van een depressie

Al langere tijd komen ook meerdere van de volgende verschijnselen voor:

  • niet meer kunnen genieten
  • moe zijn en weinig energie hebben
  • het liefst in bed blijven liggen en overal tegenop zien
  • slecht, of juist heel veel slapen
  • geen trek hebben in eten of juist heel veel snoepen
  • onredelijk geprikkeld reageren
  • stemmingswisselingen
  • angstig of gespannen zijn
  • concentratieproblemen
  • terugkerende gedachten aan de dood of aan zelfmoord

Vormen van depressie

Er zijn verschillende vormen van depressie, waaronder:

A a n m e l d e n