Oorzaken van een postpartum depressie

Een aantal factoren kunnen een rol spelen bij het ontwikkelen van een depressie rond de zwangerschap en/of geboorte.

Biologische factoren

Tijdens de zwangerschap en vlak na de bevalling zijn er sterke wisselingen in de hormoonspiegel van de vrouw. Deze wisselingen kunnen leiden tot stemmingsstoornissen, zoals een depressie tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Door hormoonwisselingen kan ook de schildklier ontregeld raken, wat depressieve klachten kan geven. Ook een laag glucosegehalte kan leiden tot stemmingsstoornissen. Een tekort aan vitaminen en mineralen kan ontstaan tijdens de zwangerschap, zoals een B6, B12, ijzer of zink tekort.

Psychische factoren

Psychische factoren die tot depressieve klachten kunnen leiden zijn onder andere:

  • veel vrouwen stellen te hoge eisen aan zichzelf en het moederschap, eisen die niet haalbaar zijn;
  • een laag zelfbeeld of geen nee kunnen zeggen tegen de omgeving zijn factoren die kunnen leiden tot spanningen en teleurstellingen;
  • onverwerkt verdriet uit het verleden kan tijdens een zwangerschap of na de bevalling opspelen;
  • een moeizame zwangerschap en/of (traumatische) bevalling kan leiden tot stemmingsklachten.

Psychosociale factoren

Het moederschap is een grote verandering in het leven van de vrouw en haar partner. Het is niet altijd makkelijk om hier een weg in vinden. Korte nachten, het huilen van de baby en minder tijd hebben voor jezelf en elkaar kan een grote druk leggen op de relatie en eventuele andere kinderen. Andere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld financiële problemen, weinig steun van anderen, ongewenste zwangerschap en werk- en woonproblemen kunnen ook aanleiding zijn voor depressieve klachten.

Erfelijke factoren

Een depressie in het verleden of depressies binnen de familie geven een verhoogd risico op (peripartum) depressies.

A a n m e l d e n