De kosten en vergoedingen

In 2016 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychische hulp in de GB GGZ. Er bestaat dus geen extra dekking meer vanuit de aanvullende verzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Om in aanmerking te komen voor psychische zorg in de GB GGZ moet de huisarts een verwijzing uitschrijven, waarin het vermoeden geuit wordt van een psychiatrische stoornis. Hieraan is een zorgzwaarteproduct gekoppeld van 300, 500 of 750 zorgminuten. De keuze voor een zorgzwaarteproduct is afhankelijk van de ernst, de complexiteit, de voorgeschiedenis en het risico van de problematiek. Als verpleegkundig specialist werk ik in de GB GGZ, produkt chronische zorg (750 zorgminuten). Verzekeraars bepalen de samenstelling van aanvullende pakketten. Sommige verzekeraars hebben in hun aanvullende verzekeringen behandelingen ondergebracht die niet uit het basispakket vergoed worden, zoals bijv. relatietherapie. Wilt u precies weten wat u met een aanvullende verzekering vergoed krijgt, lees dan uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

A a n m e l d e n