Eigen risico

Vanaf 2008 geldt in de zorgverzekering een verplicht eigen risico. Dit betekent dat u elk jaar een bepaald bedrag, dat per jaar opnieuw wordt vastgesteld, zelf moet betalen voor gemaakte medische kosten uit het basispakket. Voor 2016 heeft de overheid het eigen risico voor de zorgverzekering verhoogd tot € 385,- per jaar. Zie ook de informatie van de rijksoverheid hierover. Dit kan anders zijn als u in de bijstand zit en de gemeente voor u een polis heeft gesloten. Het kan ook zijn dat u zelf een hoger risico heeft gekozen en daarmee ook een lagere premie. Of en in welke mate u met de behandeling bij PsyZorg uw eigen risico aanspreekt, hangt af van de vraag of u in het kalenderjaar al eerder andere zorg heeft gekregen die onder de basisverzekering valt.

A a n m e l d e n