De GB GGZ en uw verzekeraar

Het blijkt dat het steeds belangrijker wordt welke zorgverzekeraar en welk verzekeringspakket men kiest. Er bestaan grote verschillen tussen de zorgverzekeraars. Voor cliënten is het van belang dat zij er zich bewust van zijn dat de keuze van een verzekeringspakket gevolgen kan hebben voor vergoedingen.

Gecontracteerde zorg.

PsyZorg is aangesloten bij 1nP (1e netwerk van Professionals in de Ambulante GGZ). 1nP heeft contracten met de belangrijkste zorgverzekeraars in onze regio. Voor PsyZorg betreffen deze contracten de Basis GGZ, chronische zorg. Deze behandelingen vallen onder uw basisverzekering. Wel kunnen vergoedingsvoorwaarden per verzekeraar verschillen. Vraag dit daarom altijd na of raadpleeg uw polisvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie hierover. De verzekeraars hebben recht op inzage in uw dossiers. Een verwijzing van uw huisarts is noodzakelijk.

Ongecontracteerde zorg

In dit geval declareert PsyZorg aan de patiënt. PsyZorg is hierbij gehouden aan de maximumtarieven zoals door de NZA vastgesteld. Er zijn drie situaties te onderscheiden:

a. Patiënt heeft een naturapolis met een verzekeraar waarmee de zorgverlener geen contract heeft.

De patiënt kan de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. In de regel zal de zorgverzekeraar echter slechts een deel van de kosten vergoeden. In de praktijk variëren de vergoedingen  tussen de 50% en 75% van het gemiddelde tarief dat de betreffende verzekeraar betaalt.

b. Patiënt heeft een restitutiepolis

De patiënt kan de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis betaalt de zorgverzekeraar het wettelijke NZa-tarief of een marktconforme vergoeding terug aan de patiënt.

c. Patiënt betaalt de behandeling zelf

Ook in dit geval blijven de maximumtarieven onverkort van kracht, voor zover de behandeling valt onder ‘gezondheidszorg’.

Welke tijdbesteding valt onder de Basis GGZ Chronische zorg?

  • het telefonische intakegesprek met de hulpverlener;
  • het persoonlijke intakegesprek(ken) met de (hoofd)behandelaar;
  • de verslaglegging van behandelsessies;
  • eventuele consultatie (met uw goedkeuring) van huisarts of medisch specialisten bij wie u in behandeling bent;
  • eventuele consultatie van instellingen waar u eerder in behandeling bent geweest;
  • de behandeling;
  • de tijd die de behandelaar besteedt aan administratie en inhoudelijk overleg over uw behandeling.

Ook indien u tussentijds afziet van verdere behandeling worden activiteiten die tot dat moment hebben plaatsgevonden, in rekening gebracht bij uw verzekeraar.

A a n m e l d e n