PsyZorg

Als Verpleegkundig Specialist GGZ bied ik ambulante psychiatrische en psychische hulpverlening aan in het kader van de Gegeneraliseerde Basis GGZ Chronische zorg. Dit is de zorg om niet-complexe (enkelvoudige) psychische aandoeningen/stoornissen vast te stellen en te behandelen. Als vrijgevestigd Verpleegkundig Specialist ben ik gehouden aan een generalistische aanpak en een breed scala aan leeftijdsgroepen van jong volwassenen tot volwassenen en ouderen.

De cliënt en zijn omgeving helpen

Mijn ervaring leert dat patiënten een persoonsgerichte aanpak wensen. Een eenzame oudere of een verloren baan kan depressie opleveren. Ieder verhaal staat apart. Gezonde gewoonten staan niet op zichzelf, maar vertonen een sterke samenhang met de sociale en fysieke omgeving waarin mensen geboren worden, opgroeien en leven. Wie gaat er stoppen met roken of gezonder eten als hij of zij intussen geldzorgen heeft, in scheiding ligt en in een onveilige buurt woont?

Specifieke gedragsgerichte interventies zijn nuttig maar niet zonder daarin de sociale context mee te nemen. Mensen kunnen een kwetsbare periode doormaken. Pas wanneer de problemen aan blijven houden en complexer zijn, is verwijzing naar gespecialiseerde GGZ hulp met meer diagnostiek en behandeltijd van belang. Daarom werk ik samen met een klinisch psycholoog en twee psychiaters die deze gespecialiseerde GGZ hulp kunnen bieden.

Wanneer behandeling binnen PsyZorg plaatsvindt, zult u een verzoek ontvangen om vragenlijsten in te vullen. Deze hebben betrekking op de klachten waar u last van heeft, om het verloop daarvan binnen de behandeling en bij het afronden van de behandeling te meten en hoe tevreden u bent over de behandeling.

Aanmelding en behandeling is mogelijk na verwijzing van uw huisarts. De behandelingen bij mijn praktijk worden betaald uit de basisverzekering van de ziektekostenverzekering, volgens de landelijk door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde bedragen.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van PsyZorg onder het kopje kosten.

 

 

A a n m e l d e n