Welkom bij PsyZorg!

Psychische zorg in de Basis GGZ, afgestemd op de cliënt.

Kosten

De meeste kosten voor geestelijke gezondheidszorg worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Lees meer

De Vrije Verpleegkundig Specialist (VS)

Behandelt psychische klachten die niet meer vergoed worden door de zorgverzekering.

Lees meer

Lichttherapie

Lichttherapie en leefstijlbegeleiding, kan helpen bij verschillende vormen van depressie.

Lees meer

Gelukkig is het bijna geen taboe meer om aandacht te besteden aan de geestelijke gezondheid. Het huidige leven doet een zeer groot beroep op ons. Op ons denken, ons gevoel, hoe wij in het leven staan en dus op ons geestelijk welbevinden.

Op deze site kunt u vinden wat PsyZorg daarbij voor u kan betekenen, zowel wat betreft vaststelling van problematiek als behandeling.

Mijn doel is enerzijds om zo gericht en efficiënt mogelijk te behandelen, anderzijds ook om continuïteit van zorg te kunnen bieden waar dat nodig is. Ik vind een spoedig herstel belangrijk, maar heb ook oog voor de toekomst. Ik zie daarbij de aangemelde patiënt in de context van zowel het gezin, werk, opleiding en ontwikkeling in zijn algemeenheid.

A a n m e l d e n