De meeste mensen worden door een huisarts naar mij verwezen. Ook de POH-GGZ (praktijk ondersteuner huisartsen GGZ) of de psychiater kan mensen naar mij verwijzen. U kunt zich ook zonder verwijzing aanmelden, bijvoorbeeld als iemand die u kent u heeft geadviseerd psychische of psycho-sociale hulp te zoeken of als u niet wilt dat uw verzekeraar inzage in uw dossier heeft en dus volledige privacy van uw gegevens wilt. Zie hiervoor de Vrije VS.

A a n m e l d e n