Intake en behandeling

Graag meenemen voor het intakegesprek:

  • Verwijzing van uw huisarts
  • Geldige legitimatie
  • Uw zorgpas

In het eerste gesprek worden uw administratieve gegevens gecontroleerd en legt u uw problemen voor. Ik stel een voorlopige diagnose en bespreek samen met u of en op welke wijze u door mij geholpen kan worden. Het doel van de behandeling en een plan om dit te bereiken (behandelplan) wordt met u opgesteld. Hierbij kan psychodiagnostisch onderzoek (dit zijn korte vragenlijsten) of het uitnodigen van belangrijke derden behulpzaam zijn. De verpleegkundig specialist helpt u om zelf aan uw problemen te werken. Soms ligt de nadruk op het veranderen van uw gedachtenpatronen, soms op het veranderen van uw gedrag. Ook de verwerking van heftige ervaringen kan een insteek zijn. Na dit eerste gesprek wordt uw huisarts door een korte aanmeldingsbrief op de hoogte gebracht dat u in behandeling bent.

Aan het einde van de behandeling worden de gesprekken in overleg met u afgesloten en wordt er een algemene korte afrondingsbrief aan de huisarts geschreven. Hierbij kan een advies voor een vervolgbehandeling worden gegeven.

In sommige gevallen geeft de verpleegkundig specialist vroegtijdig aan dat het beter is als u door een gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld door een psychiater of een gespecialiseerde psychotherapeut. Ik heb inmiddels een ruim netwerk van collega’s, bijvoorbeeld Ortys Medisch Centrum en AMOK Medische Psychologie, waar goede (verwijs)contacten mee bestaan, zodat u in een dergelijke situatie snel en adequaat kunt worden verwezen. Uiteraard vindt er bij verwijzing altijd informatie uitwisseling plaats met de huisarts.

Over het algemeen duurt een individueel consult 45 minuten, 15 minuten wordt voor administratie en verslaglegging gerekend.
Binnen de nieuwe structuur van de GB GGZ wordt er niet meer met consulten gewerkt maar met zorgminuten met directe tijd (face tot face) en indirecte tijd (administratie, telefonisch consult). Het zorgzwaarteproduct chronisch (BC) omvat 753 zorgminuten.

Omdat de behandeltrajecten in de GB GGZ kort zijn en een bevredigend behandelresultaat alleen haalbaar is bij voldoende inzet van de cliënt en de verpleegkundig specialist, verwacht ik van mijn cliënten motivatie en inzet voor de behandeling. Mijnerzijds kunt u verwachten dat ik er alles aan doe om met u het meest positieve resultaat te behalen.

A a n m e l d e n