Huisregels

Bij het maken van een afspraak probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen en mogelijkheden. Mocht het voorkomen dat u een afspraak moet annuleren of verzetten, dan verzoek ik u dit minimaal 48 uur van te voren te doen. Voor afspraken op maandag vraag ik u deze op vrijdag voor 12.00 uur te annuleren. Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, ontvangt u hiervoor een factuur van € 90,-. Deze factuur kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Zie hiervoor ook de leveringsvoorwaarden.

Aan het begin van uw behandeling dient U een verwijsbrief  van uw huisarts te overleggen. De contracten die ik heb (via 1Np) met zorgverzekeraars verplichten mij een dergelijke verwijzing in uw dossier te bewaren. Ieder gesprek, zowel op locatie als huisbezoek, duurt drie kwartier. Hieraan wordt vrij strak vastgehouden, zodat ik u en andere cliënten precies op tijd kan ontvangen.

A a n m e l d e n