Gedragscode

Verpleegkundig specialisten zijn, net als huisartsen, door de wet gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat uw gegevens zorgvuldig bewaard worden. Aan derden zal geen persoonlijke informatie over u verstrekt worden zonder uw schriftelijke toestemming. Dit houdt in dat een verzoek om informatie van bijvoorbeeld uw bedrijfsarts eerst met u wordt besproken. De bedrijfsarts wordt daarna altijd gevraagd uw toestemmingsverklaring aan mij op te sturen. Mijn hiernavolgende schriftelijke rapportage zal daarna aan u ter inzage worden voorgelegd. U heeft dan zowel correctie- als blokkeringsrecht, wat er in het kort op neer komt dat u feitelijke onjuistheden kunt laten corrigeren, en dat u er zelfs voor kunt kiezen de rapportage niet te laten versturen.

Alleen uw huisarts, die ook aan geheimhouding gebonden is, kan rechtstreeks een terugkoppeling van uw behandeling krijgen. Hiervoor wordt in het eerste gesprek om uw schriftelijke toestemming gevraagd. Ik ben verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Dit doe ik in afgesloten dossierkasten. Net als alle medische dossiers in de geestelijke gezondheidszorg worden uw gegevens daarna vernietigd. U bent gerechtigd het dossier eerder te laten vernietigen. Indien gewenst dient u hiertoe een schriftelijk verzoek in.

A a n m e l d e n