Klachten

Indien u ontevreden bent met de inhoudelijke of formele kant van het contact met mij, raad ik u aan te proberen dit met mij te bespreken. Ik zal hier dan uitgebreid op ingaan. Mocht er geen ‘klik’ zijn tussen u en mij als uw behandelaar, dan ben ik gaarne bereid u te verwijzen naar een collega.

Indien uw klacht niet bevredigend wordt opgelost bij mij, dan raad ik u aan contact op te nemen met de V&VN. Zij zullen door middel van een speciale klachtencommissie uw klacht in behandeling nemen.

A a n m e l d e n