Wat is een Verpleegkundig Specialist GGZ?

Een Verpleegkundig Specialist GGZ (VS-GGZ) is een expert in het verlenen van psychiatrisch verpleegkundige zorg in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Tot het deskundigheidsgebied van de verpleegkundig specialist GGZ behoort de verpleegkundige diagnostiek en behandeling/begeleiding van complexe vormen van psychische aandoeningen en gedragsstoornissen op expert niveau.

Als VS-GGZ in de Gegeneraliseerde Basis GGZ pak ik samen met u uw probleem concreet en praktisch aan. Ik kijk naar alle levensgebieden van u als cliënt, 24 uur per dag. Daarmee sta ik dicht bij de cliënt. Ik kijk hoe u vorm geeft aan uw dagelijks leven en blijf dicht bij uw belevingswereld. Ik luister naar u en denk hardop met u mee. Door een invoelende, probleemgerichte aanpak is een beperkt aantal gesprekken vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Sinds 1 januari 2012 mag ik als verpleegkundig specialist zelfstandig (uitsluitend op recept)-geneesmiddelen voorschrijven. Dit maakt de zorg voor u efficiënter en draagt bij aan de continuïteit van uw zorg en daarmee aan de patiëntvriendelijkheid. Voor een routinecontrole bij mij als verpleegkundig specialist of als u een herhaalrecept nodig heeft of een kleine aanpassing van uw dosering conform een protocol, dan is het efficiënter wanneer ik het recept direct mee kan geven of naar de apotheek kan doorsturen. De term GB-GGZ verwijst naar de generalistische wijze waarop basis psychische zorg wordt geboden.

Behandelverantwoordelijkheid

Iedere hulpverlener die in de Wet BIG is geregistreerd is zelfstandig tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren of nalaten van een (be)handeling. Behandelverantwoordelijkheid betekent voor verpleegkundig specialisten dat zij toegewezen patiënten begeleiden en/of behandelen. Daarbij richt de VS-GGZ zich in de begeleiding en/of behandeling met name op het ondersteunen van de gevolgen van het ziek-zijn en de psychiatrische stoornis (GGZ-problemen).

A a n m e l d e n