Symptomen van een sociale fobie

Wat is een sociale fobie?

Mensen met een sociale fobie zijn voortdurend bang voor situaties waarin ze kritisch beoordeeld worden.  Of ze zijn bang zichzelf belachelijk te maken. Ze hebben angst om bijvoorbeeld te gaan blozen, trillen of zweten. Faalangst en spreekangst zijn voorbeelden van een sociale fobie. De sociale fobie hindert u in de omgang met andere mensen. De angsten en het vermijden van sociale situaties belemmeren mensen sterk in het dagelijks leven.

Praten over een sociale fobie

Dat het moeilijk is om over een sociale fobie te praten, past bij het ziektebeeld. Uw omgeving merkt waarschijnlijk niks van uw sociale fobie. Opkomen voor zichzelf is lastig voor mensen met faalangst of spreekangst. Mensen met een sociale fobie zijn vaak erg verlegen en meestal niet zo assertief. Hulp zoekt men meestal pas in een laat stadium. Depressiviteit en alcoholverslaving zijn problemen die kunnen voortvloeien uit een sociale fobie.

Hoe herkent u een sociale fobie?

  • trillen
  • blozen
  • zweten
  • misselijkheid
  • maag- en darmklachten.

Hulpmogelijkheden bij een sociale fobie

Door ontspannings- en ademhalingstechnieken kan een sociale fobie stapsgewijs verminderen. U leert uw eigen rampgedachten te relativeren.

Behandeling van sociale fobie

  • zelfhulpliteratuur over sociale fobie
  • voorlichting over sociale fobie
  • gedragstherapie gericht op sociale fobie
  • eventueel medicatie

Het accent ligt op een geleidelijke confrontatie met de sociale fobie. Heeft u bijvoorbeeld een fobie om te spreken voor een groep, dan zullen wij daar in de therapie mee oefenen.

Specifieke fobie

Bent u bang voor een specifieke situatie of object? Lees meer over specifieke fobie.

A a n m e l d e n