Chronische pijn

Er is een belangrijk onderscheid tussen acute en chronische (langdurige) pijn.

Acute pijn

Bij acute pijn is er sprake van een onmiddellijke reactie van het lichaam op een (dreigende) beschadiging. Bijvoorbeeld: het branden van uw hand. De fijne zenuwuiteinden in uw hand nemen de warmtebron waar en sturen een prikkel via de zenuwen door naar de hersenen. Dit ´alarmsignaal’ zet de hersenen aan tot actie: het terugtrekken van de hand. Hier heeft pijn de functie beschadiging te voorkomen.

Een andere functie van pijn is herstel van beschadigd weefsel te bevorderen. Na een operatie zorgt pijn aan de operatiewond er voor dat u het automatisch een tijdje ‘rustig aan doet’ en de wond ontziet. Dat is nodig voor voorspoedig herstel. Acute pijn is dus een betekenisvol signaal.

Chronische pijn

Het kan voorkomen dat de wond is genezen, het lichamelijk herstel heeft plaatsgevonden en er geen sprake meer is van dreigende overbelasting of dreigende beschadiging. Terwijl de pijn toch voortduurt. De pijn heeft dan als alarmsignaal zijn waarde verloren. Als dit langer dan drie maanden duurt, is er sprake van chronische pijn. Deze pijn kan leiden tot een negatieve spiraal, waarbij iemand steeds minder actief wordt.

Chronische pijn kan zeker ook ontstaan zonder dat er sprake is van lichamelijk letsel of van een medische oorzaak. Wanneer er medisch gezien niets wordt gevonden betekent dit nog niet dat de pijn dus ‘psychisch’ is. Chronische pijn wordt gezien als een complex probleem. Hiermee wordt bedoeld dat de klachten in stand worden gehouden door lichamelijke en psychische factoren. Aan (chronische) pijn wen je in de regel niet.  

Pijn en beweging

Bij pijn zullen veel mensen pijnlijke bewegingen gaan vermijden. Hierdoor kunnen weer meer klachten ontstaan doordat het lichaam anders gebruikt wordt. Afleiding kan helpen bij pijn. Het gevaar daarbij is dat iemand juist alle lichamelijke signalen negeert, te ver doorgaat en zich daarbij juist overbelast. Het vinden van een gezonde balans in activiteiten is in de behandeling van chronische pijn een erg belangrijk onderdeel van de behandeling. Een patroon van pieken en dalen in activiteiten kan er toe leiden dat de conditie verder verslechtert.

 

A a n m e l d e n