Behandeling voor (chronische) pijnklachten

Door chronische pijnklachten kunt u zich beperkt voelen in uw dagelijks leven. Vaak beheerst de pijn een te groot deel van het leven. Hierdoor raken mensen beperkt:

  • in het functioneren thuis
  • op het werk,
  • bij het uitoeenen van hobby’s
  • en bij het onderhouden van sociale contacten.

Ook kan de pijn leiden tot:

  • een onnatuurlijk bewegingspatroon
  • vermoeidheid
  • meer spanning, onzekerheid en slaapproblemen.

Anders met de pijn omgaan

De behandeling bij chronische pijnklachten is er niet op gericht om de pijnklachten te laten verdwijnen of verminderen.

Het doel van de behandeling is om anders met de pijnklachten om te gaan, zodat u: zo optimaal mogelijk aan de maatschappij kunt deelnemen en het leven niet meer bepaald wordt door de pijn.

A a n m e l d e n