Symptomen en vormen van een specifieke fobie

Wat is een specifieke fobie?

Bij een specifieke fobie heeft iemand een intense angst die overdreven en onlogisch is. De angst gaat niet weg en komt door een voorwerp of een situatie. Bijvoorbeeld vliegen, hoogte, dieren, injecties of bloed. Soms wordt iemand angstig bij alleen al de gedachte aan het voorwerp of de situatie. Deze angst overstijgt ruimschoots gewone gevoelens van ongerustheid.

Bekende specifieke fobieën zijn:

 • vliegangst
 • hoogtevrees
 • extreme angst voor spinnen, onweer, injecties of de tandarts.

Er is sprake van een specifieke fobie als het dagelijkse leven er min of meer door wordt ontregeld.

Vormen van specifieke fobie

 • Dierfobie, angst voor dieren en insecten.
 • Fobie voor natuurverschijnselen als storm, onweer, hoogte en water.
 • Bloed-, injectie-, en wondfobie.
 • Situatiefobie: liften, vliegangst  of claustrofobie.
 • Andersoortige fobie waar in bepaalde situaties iemand bang is benauwd te worden, over te geven (emetofobie) of een ziekte op te lopen (hypochondrie). De ruimtefobie valt hieronder: iemand is bang neer te vallen als er bijvoorbeeld geen muren zijn die steun kunnen geven als het nodig is.

Specifieke fobie komt vaak voor

Specifieke fobie komt veel voor. Ongeveer één op de tien mensen heeft minstens eenmaal in zijn leven last van een specifieke fobie.

Hoe kerkent u een specieke fobie:

 • hartkloppingen
 • trillen
 • beven
 • transpireren
 • benauwdheid
 • misselijkheid
 • duizeligheid
 • angst voor controleverlies.

Hulpmogelijkheden bij een specifieke fobie

In de regel verdwijnt een specifieke fobie niet ‘zomaar’. Door ontspannings- en ademhalingstechnieken kan de fobie stapsgewijs verminderen. U leert uw eigen rampgedachten te relativeren.

Behandeling van een specifieke fobie

 • zelfhulpliteratuur over de specifieke fobie
 • voorlichting
 • gedragstherapie voor de specifieke fobie
 • eventueel medicatie.

Het accent ligt op een geleidelijke confrontatie met de specifieke fobie. Heeft u bijvoorbeeld een fobie voor spinnen, dan zullen wij samen de confrontatie aangaan.

Sociale fobie

Heeft u last van bijvoorbeeld spreekangst of faalangst? Lees meer over sociale fobie.

A a n m e l d e n