Soorten hoofdpijn

Migraine

Migraine wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen van matige tot ernstige, meestal eenzijdige, bonzende hoofdpijn. De pijn gaat vaak gepaard met misselijkheid en/of braken en verergert bij lichamelijke activiteit zoals bij traplopen. Ook is er vaak sprake van een overgevoeligheid voor licht én geluid. De klachten kunnen worden voorafgegaan door een ‘aura’.

Een ‘aura’ kan bestaan uit lichtflitsen, het zien van zigzag patronen, blinde vlekken, tintelende gevoelens, spierslapte en het krijgen van hallucinaties. Aura’s komen bij ongeveer 1 op 5 patiënten met migraine voor. Een migraine aanval duurt in de regel langer dan vier uur en kan in sommige gevallen drie dagen aanhouden.

Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn wordt gekenmerkt door een drukkende of knellende hoofdpijn rondom de schedel. De pijn houdt minuten dan wel dagen aan zonder dat er sprake is van misselijkheid of braken. Doorgaans treedt de pijn tweezijdig op, dus aan beide zijden van het hoofd. De hoofdpijnklachten nemen niet toe bij  lichamelijke activiteiten.

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn wordt gekenmerkt door het aanvalsgewijs optreden van hevige bonzende of stekende hoofdpijn aan een kant van het hoofd rondom de ogen in de omgeving van een van de ogen en/of de slaap. De aanvallen duren tussen de 15 minuten en 3 uur en gaan zelden gepaard met misselijkheid en/of braken. Vaak treden de hoofdpijnaanvallen op in periodes van enkele weken tot maanden met een frequentie van één tot wel acht aanvallen per dag.

Medicijnafhankelijke hoofdpijn

Bij het langdurig / overmatig gebruik van medicijnen tegen hoofdpijn kan medicijnafhankelijke hoofdpijn ontstaan. Er is dan gewenning en/of verslaving opgetreden voor het medicijn. Hierdoor vermindert het medicijn de hoofdpijn niet meer, maar wordt de hoofdpijn juist erger wanneer het medicijn niet meer ingenomen wordt. Ontwenning van medicijnafhankelijke hoofdpijn kan een langdurig en pijnlijk proces zijn. Anders dan velen denken, kan dit fenomeen ook optreden bij langdurig of overmatig gebruik van Paracetamol of Aspirine.

Oorzaken hoofdpijn

Migraine lijkt veroorzaakt te worden door het vernauwen en het verwijden van bloedvaten. Spanningshoofdpijn hangt samen met een verhoogde gevoeligheid van de spieren van de schedel en de peesaanhechtingen. Clusterhoofdpijn is een neurologische aandoening, waarvan de oorzaak nog niet geheel duidelijk is. Medicijnafhankelijke hoofdpijn kan veroorzaakt worden door het gebruik van middelen zoals alcohol, medicijnen en veel koffie.

A a n m e l d e n