Behandeling van een angststoornis of fobie

U hebt een intakegesprek. In dit gesprek stel ik samen met u de aard en de ernst van uw angststoornis vast. Daarna beslis ik in overleg met u welke behandeling het beste resultaat oplevert. De behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie, medicatie of een combinatie hiervan. Cognitieve behandeling richt zich op uw negatieve gedachten. Tijdens gedragstherapie gaat de aandacht naar uw ongewenste fobische of dwangmatige gedrag.

Behandeling bij angst en fobie

Afhankelijk van de ernst van uw fobie is de cognitief-gedragstherapeutische behandeling meer of minder intensief. Individuele therapie bij angst en fobie is eens per week of per twee weken.

Wat zijn de kosten van de behandeling?

De behandeling valt onder de basisverzekering.

A a n m e l d e n