Obsessief Compulsieve Stoornis (OCS) of dwangstoornis

Wat is een dwangstoornis?

Een dwangstoornis komt voort uit angst. Mensen met een dwangstoornis willen hun angsten uit de weg gaan en voorkomen. Met dwanghandelingen willen ze voorkomen dat gebeurt waar ze bang voor zijn. Ze wassen bijvoorbeeld tientallen keren hun handen, zodat ze geen besmettelijke ziekte krijgen. Of kloppen op hout om onheil te voorkomen. Van alle volwassen Nederlanders heeft bijna 1% ooit in het leven een dwangstoornis. Jaarlijks krijgt 0,5% voor het eerst een dwangstoornis. Een dwangstoornis komt bij Nederlandse mannen en vrouwen ongeveer even vaak voor. Jongeren tussen de 18 en 24 jaar hebben meer kans op de stoornis dan oudere mensen.

Symptomen van een dwangstoornis

  • alles perfect willen regelen in het leven
  • nergens onbekommerd van kunnen genieten
  • een verstoorde dagelijkse routine door voortdurende dwanghandelingen
  • verstoorde sociale activiteiten door voortdurende dwanghandelingen

Hulpmogelijkheden bij een dwangstoornis

Door ontspannings- en ademhalingstechnieken kan de dwangstoornis stapsgewijs verminderen. U leert uw eigen dwanggedachten te relativeren.

Behandeling van een dwangstoornis

  • zelfhulpliteratuur
  • voorlichting
  • gedragstherapie, al dan niet gecombineerd met medicijnen.

Het accent ligt op een geleidelijke confrontatie met de dwangstoornis.

A a n m e l d e n