Psychische hulp voor expats

Expats lopen natuurlijk net als iedereen kans op het ontwikkelen van problemen op psychologisch vlak. Uit onderzoek blijkt echter wel dat expats meer bloot staan aan stress en de gevolgen ervan, zoals slaapklachten, angstklachten en depressieve gevoelens. Er wordt soms ook wel gesproken van ‘expat blues’. Sommige bronnen noemen prevalentiecijfers van 50% .
Ondanks alle ondersteuning die aan expats gegeven wordt, wordt het effect van het leven buiten de als normaal ervaren sociale context, toch sterk onderschat. Veel expat uitzendingen eindigen dan ook voortijdig. Soms voor degene die in het buitenland gaat werken, soms voor de partner. Tijdige behandeling kan dan veel problemen voorkomen.

Verwijzing

Om voor vergoeding in het kader van de Nederlandse Zorgverzekeringswet in aanmerking te komen moet u een Nederlandse zorgverzekering hebben. Voor diagnostiek of behandeling bij de praktijk heeft u dan een verwijzing nodig van uw huisarts.

 

A a n m e l d e n