Wat is een angststoornis?

Er bestaan verschillende soorten angststoornissen. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat er sprake is van angst. Angst is een gevoel dat optreedt bij dreigend gevaar. U schrikt bijvoorbeeld als u een brandlucht ruikt. Uw lichaam maakt zich klaar voor actie zodat u snel het vuur kunt blussen of kunt vluchten. Dit is een gezonde reactie. Sommige mensen zijn echter angstig zonder realistische aanleiding. Er is sprake van een angststoornis als je door deze ongegronde angst niet goed functioneert in het dagelijks leven. Van alle Nederlanders heeft bijna 20% ooit last (gehad) van een angststoornis. Over het algemeen komen angststoornissen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het gaat om serieuze klachten, die de levenskwaliteit ernstig aantasten.

A a n m e l d e n