Meer informatie over lichaam en psyche

Website Fibromyalgie. Voor meer informatie over fibromyalgie. www.fibromyalgie.nl

Nationale vereniging voor fibromyalgie patiënten. Hier kunt u onder andere terecht voor lotgenotencontacten, meer informatie over fibromyalgie, activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. www.fesinfo.nl

Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten. De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten wil de kwaliteit van leven van mensen met ernstige hoofdpijn verbeteren. De vereniging houdt hen op de hoogte door informatie en advies, behartigt hun belangen, brengt lotgenoten samen en biedt ervaringsdeskundigheid bij onderzoek en vernieuwing. www.hoofdpijnpatienten.nl

A a n m e l d e n