Symptomen van een piekerstoornis

Wat is een piekerstoornis?

Iemand met een piekerstoornis heeft voortdurend last van vage en niet op de werkelijkheid gebaseerde angsten. U voelt zich bedreigd, ongemakkelijk en onrustig. U bent zich steeds bewust van een vermeend naderend onheil. Ook overmatige bezorgdheid komt bij deze stoornis voor. Het verschil met andere angststoornissen is dat de angst constant aanwezig is en niet ontstaat door een bepaalde situatie.

Ongeveer 350.000 Nederlanders hebben last van deze aandoening, die zich meestal openbaart tussen het twintigste en veertigste levensjaar. Het is niet precies bekend waardoor deze angststoornis ontstaat.

Een piekerstoornis wordt ook wel een gegeneraliseerde angststoornis genoemd.

Hoe herkent u een piekerstoornis?

  • rusteloosheid
  • irritaties
  • snel vermoeid zijn
  • concentratieproblemen
  • prikkelbaarheid
  • verhoogde spierspanning
  • slaapproblemen.

Hulpmogelijkheden bij een piekerstoornis

Ontspannings- en ademhalingstechnieken kunnen de angst stapsgewijs verminderen. U leert uw eigen rampgedachten te relativeren.

Behandeling van een piekerstoornis

  • zelfhulpliteratuur
  • voorlichting
  • gedragstherapie, al dan niet gecombineerd met medicijnen.

Het accent ligt op een geleidelijke confrontatie met de gevreesde situatie.

A a n m e l d e n