Klachten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed:

 • Aanpassingsproblemen met of zonder angst/depressie of stoornis in emotie/gedrag
 • Aan werk gerelateerde psychische problemen, burn-out, conflicten
 • Begeleiding in emotioneel moeilijke tijden en omwentelingen in je leven.
 • Concentratieproblemen
 • Familiare of gezinsproblemen (ouder/kind of kind/ouder problemen)
 • Ik zit niet lekker in mijn vel
 • Impulsbeheersing
 • Last van stress
 • Levensvragen/Zingeving
 • Onrust
 • Onzekerheid, angstig voelen, hyperventilatie
 • Persoonlijke groei en ontwikkeling
 • Relatieproblemen in de partnerrelatie of echtscheiding,
 • Rouwverwerking
 • Slaapproblemen, zoals inslaap en doorslaap of te vroeg ontwaken
 • Sombere buien, spanningsklachten, overspannenheid
 • Vage pijnklachten zoals vage buikpijn, nekpijnen, rugpijnen, hoofdpijnen.

Vanaf 2014 vallen alle psychische behandelingen onder de basisverzekering.

De zorgverzekeraars vergoeden behandelingen door de verpleegkundig specialist, uitsluitend wanneer de psychische klachten voldoen aan de criteria van een psychiatrische stoornis en de huisarts tevens een schriftelijke verwijzing heeft uitgeschreven naar een verpleegkundig specialist in de Basis GGZ (BGGZ) of naar de specialistische GGZ (SGGZ).

Psychische klachten in het algemeen, aan arbeid gerelateerde klachten of relatie- en gezinsproblemen, behandelingen in een groep en trainingen vallen niet langer binnen het vergoedingsstelsel.

A a n m e l d e n